Over ons

Sarah foto

Sarah Debaere

Mijn naam is Sarah, ik studeerde in 2017 af als master in de klinische psychologie. Het is mij altijd duidelijk geweest dat ik met kinderen en jongeren wil werken. Ik ben dan ook aan de slag gegaan als contextbegeleidster binnen de bijzondere jeugdzorg waar thema’s zoals opvoedingsondersteuning, echtscheidingen en relaties binnen contexten centraal staan. Daarnaast heb ik als psychologe in het buitengewoon lager onderwijs gewerkt waar ik de leerlingen, binnen de schoolcontext, individueel begeleidde.

Jullie kunnen bij mij terecht met allerhande hulpvragen voor u als ouder en/of voor uw kind/ jongere. In de eerste gesprekken bekijken we wat de hulpvragen zijn en nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Ik heb net een basistherapieopleiding achter de rug waar ik vele handvaten heb gekregen om op een creatieve manier (door middel van tekeningen, knutselen, poppen, spel,…) met kinderen en hun context in gesprek te gaan. Als er overgegaan wordt naar verdere begeleiding, vind ik naast het individueel begeleiden van het kind / de jongere het ook belangrijk om jullie als ouder hier in te betrekken. Er zullen regelmatig oudergesprekken zijn om de begeleiding van jullie kind/ jongere te bespreken maar ook jullie rol als ouder hierin. Op die manier gaan we samen op zoek naar hoe jullie als gezin verder kunnen.

Diploma’s

 • Master in de klinische psychologie (2017)
 • Basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (2020)
 • vijfdaagse vorming speltherapie (2021)
 • Aandacht in actie (versterkt weerbaarheid van kinderen en jongeren) (2021)
 • Tiendaagse Ontwikkelingsgerichte Kindertherapie (2022)

Gevolgde vormingen

 • Werken met het vlaggensysteem
 • Basisopleiding signs of safety
 • Basisopleiding geweldloos verzet
 • Introductie systeemdenken
 • Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model
 • Driedaagse opleiding gesprekstechnieken (2023)
...
Lise foto

Lise Van Ammel

Mijn naam is Lise Van Ammel en in 2014 ben ik afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie. Vooraleer ik me wilde settelen als zelfstandig kinderpsychologe vond ik het belangrijk om voeling te krijgen met kinderen, jongeren en hun context. Die ervaringen heb ik opgedaan binnen de bijzondere jeugdzorg waarbij de focus ligt op opvoedings-ondersteuning, echtscheidingssituaties en nieuw-samengestelde gezinnen.

Al vanaf het begin ging mijn voorkeur uit naar het begeleiden en helpen van kinderen en jongeren. Zij tonen ons vaak op heel diverse manieren dat er vanbinnen iets niet goed voelt. Dit kan o.a. door het stellen van opstandig gedrag, het vragen van negatieve aandacht maar ook angsten, slaapproblemen, eetproblemen, depressieve gevoelens,… kunnen hiervan een uiting zijn.

Samen met het kind ga ik op zoek naar alternatieve oplossingen in het omgaan met hun emoties en zoeken we woorden om hun emotioneel onbehagen tot uiting te brengen. We doen dit a.h.v. speelse methodieken, verhalen, …

Aangezien kinderen de grootste tijd in hun context doorbrengen en jullie, als ouder, expert van jullie kind zijn, vind ik het ook belangrijk om met de ouders een goede samenwerking aan te gaan. Ik luister dus graag naar uw vragen en u kan dan ook de vraag stellen naar gezinsbegeleiding of opvoedingsondersteuning.

Tijdens het werken door tracht ik ook zoveel mogelijk opleidingen en vormingen te volgen om mijn kennis en handelen steeds onder de loep te nemen, uit te breiden en te verfijnen. Zo heb ik al een basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren achter de rug, alsook een tiendaagse vorming Ontwikkelingsgerichte Kindertherapie. In de nabije toekomst staat ook een vijfdaagse vorming speltherapie op het programma.

Diploma's

 • Master in de Klinische Psychologie (2014)
 • Specifieke lerarenopleiding Psychologie (2015)
 • Basisopleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (2017)
 • Rots en Water (2017)
 • Tiendaagse Ontwikkelingsgerichte Kindertherapie (2020)
 • vijfdaagse vorming speltherapie (2020)
...
Chelsea foto

Chelsea Vermeersch

Mijn naam is Chelsea. Ik studeerde in 2023 af als master in de klinische psychologie. Al van op jonge leeftijd werd mij duidelijk dat ik anderen wou helpen, waarbij ik mij vooral wou richtten op het werken met kinderen en jongeren. Ik heb dan ook gekozen voor een stageplek binnen de bijzondere jeugdzorg waar thema’s zoals trauma, intrafamiliaal geweld en moeilijk lopende relaties centraal staan. Op dit moment werk ik dan ook als begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg om deze kinderen en jongeren de hulp te bieden waar nodig.

Kinderen en jongeren krijgen op de dag van vandaag met heel wat problematieken te maken. Het is voor mij heel belangrijk om deze kinderen en jongeren te helpen op een manier dat zij terug zorgeloos van het leven kunnen genieten. Daarom vind ik het belangrijk om samen met jullie en jullie kind te kijken wat de hulpvraag is en wil ik jullie hier zo goed mogelijk in bijstaan. Doorheen de sessies zal gewerkt worden aan de hand van creatieve therapie, om zo een aansluiting te vinden met jullie kind. Deze creatieve therapie bestaat uit speltherapie, maar ook zal er getracht worden om jouw kind via creatieve methodieken te leren kennen. Verder is ook jullie hulpvraag als ouder uitermate belangrijk, waardoor ook gesprekken zullen plaatsvinden met jullie om zo een volledig beeld te kunnen schetsen en jullie en jullie kind te helpen in de problematieken waar jullie op dit moment met worstelen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VKKP) en van de psychologencommissie, met als erkenningsnummer 2139227 en visumnummer 404272.

Diploma's

 • Master in de klinische psychologie (2023)
...
Laura foto

Laura Dewever

Mijn naam is Laura Dewever, ik studeerde in 2007 af als Bachelor Sociaal Werk, waarna ik 7 jaar in de Bijzondere Jeugdzorg werkte en zowel in groep als individueel kinderen, jongeren en ouders begeleidde. Vervolgens werkte ik enkele jaren in de sector voor personen met een beperking. Ondertussen werk ik 3 jaar met jongeren en volwassenen als psychosociaal begeleider in de ambulante drughulpverlening. Ik voelde al in de Bijzondere Jeugdzorg dat mijn passie ligt bij het begeleiden van jongeren en kinderen.

Samen met jullie en jullie kind kijk ik wat de hulpvraag is en hoe we die kunnen aanpakken. Aan de hand van speltherapie, Sandplay en creatieve methodieken ga ik met je kind aan de slag. Deze taal van spel en verbeelding maakt het voor kinderen makkelijker om te tonen hoe ze zich vanbinnen voelen. Op die manier verkennen we emoties en hoe we deze kunnen verwerken, een plaats geven, veerkracht terugvinden enz. Naast de individuele sessies met het kind gaan er ook gesprekken met de ouders (of eventuele andere opvoedingsfiguren) door en vormen we samen een team.

Diploma’s

 • Bachelor Sociaal Werk (2007)
 • “De Schemapopjes” van Annie Nuyts aan Leren Over Leven vzw (2021)
 • “NLP Practitioner Coach” van Sluis NLP Instituut (2022)
 • “Speltherapie driedaagse” van Ine De Deken via AIHP (2023)
 • “Integratieve kinder- en jeugdtherapie” aan de AIHP (2023)

Gevolgde vormingen

 • Basisopleiding Signs of Safety
 • Introductie systeemdenken
 • Basisopleiding oplossingsgerichte therapie
 • Geweldloze communicatie
 • Vormingsdag suïcide preventie werking
 • Introductie Autisme Spectrum Stoornis
 • Introductie traumatherapie