Over ons

Sarah foto

Sarah Debaere

Mijn naam is Sarah, ik studeerde in 2017 af als master in de klinische psychologie. Het is mij altijd duidelijk geweest dat ik met kinderen en jongeren wil werken. Ik ben dan ook aan de slag gegaan als contextbegeleidster binnen de bijzondere jeugdzorg waar thema’s zoals opvoedingsondersteuning, echtscheidingen en relaties binnen contexten centraal staan. Daarnaast heb ik als psychologe in het buitengewoon lager onderwijs gewerkt waar ik de leerlingen, binnen de schoolcontext, individueel begeleidde.

Jullie kunnen bij mij terecht met allerhande hulpvragen voor u als ouder en/of voor uw kind/ jongere. In de eerste gesprekken bekijken we wat de hulpvragen zijn en nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Ik heb net een basistherapieopleiding achter de rug waar ik vele handvaten heb gekregen om op een creatieve manier (door middel van tekeningen, knutselen, poppen, spel,…) met kinderen en hun context in gesprek te gaan. Als er overgegaan wordt naar verdere begeleiding, vind ik naast het individueel begeleiden van het kind / de jongere het ook belangrijk om jullie als ouder hier in te betrekken. Er zullen regelmatig oudergesprekken zijn om de begeleiding van jullie kind/ jongere te bespreken maar ook jullie rol als ouder hierin. Op die manier gaan we samen op zoek naar hoe jullie als gezin verder kunnen.

Diploma’s

 • Master in de klinische psychologie (2017)
 • Basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (2020)
 • vijfdaagse vorming speltherapie (2021)
 • Aandacht in actie (versterkt weerbaarheid van kinderen en jongeren) (2021)
 • Tiendaagse ontwikkelingsgerichte kindertherapie (2022)
 • Driedaagse opleiding gesprekstechnieken (2023)

Gevolgde vormingen

 • Werken met het vlaggensysteem
 • Basisopleiding signs of safety
 • Basisopleiding geweldloos verzet
 • Introductie systeemdenken
 • Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model
...
Iris foto

Iris Noterman

Mijn naam is Iris. Ik studeerde in 2020 af als master in de Klinische Psychologie aan de Ugent. In mijn eerste jaren werkervaring werd mij reeds duidelijk dat ik energie krijg van het werken met en helpen van mensen. Tijdens mijn eerste jaren werkte ik o.a. in een algemeen ziekenhuis en herstelcentrum. Zowel jongeren, volwassen en ouderen kwamen bij mij terecht met een brede waaier aan problematieken. Zo kwamen cliënten o.a. met hulpvragen inzake trauma, eetproblemen, problemen met identiteit, verslavings- alsook angstgerelateerde problemen en depressie/ burn-out. Daarnaast werkte ik met al dan niet gehospitaliseerde cliënten met chronische pijn en/of ziekte. Sinds 2022 ga ik voltijds aan de slag als zelfstandig psycholoog waar zowel jongeren, volwassen en ouderen met bovenstaande hulpvragen bij mij terecht kunnen, dit binnen de ambulante hulpverlening.

Ik ga te werk op een empatische, authentieke en aarvaardende wijze met als doel een veilige ruimte te creëren om ongeremd tot spreken te kunnen komen. Ik leg daarbij de focus op het volgen van jouw tempo en jouw noden. Tenslotte ben jij ervaringsdeskundige van jouw lichaam en geest en zal ik als hulpverlener de nodige handvaten en ondersteuning bieden.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VKKP) en van de psychologencommissie, met als erkenningsnummer 962127596 en visumnummer 317566.

Diploma's

 • Master in de klinische psychologie (2020)

Gevolgde vormingen

 • Permanente vorming psycho-oncologie
...
Laura foto

Laura Dewever

Mijn naam is Laura Dewever, ik studeerde in 2007 af als Bachelor Sociaal Werk, waarna ik 7 jaar in de Bijzondere Jeugdzorg werkte en zowel in groep als individueel kinderen, jongeren en ouders begeleidde. Vervolgens werkte ik enkele jaren in de sector voor personen met een beperking. Ondertussen werk ik 3 jaar met jongeren en volwassenen als psychosociaal begeleider in de ambulante drughulpverlening. Ik voelde al in de Bijzondere Jeugdzorg dat mijn passie ligt bij het begeleiden van jongeren en kinderen.

Samen met jullie en jullie kind kijk ik wat de hulpvraag is en hoe we die kunnen aanpakken. Aan de hand van speltherapie, Sandplay en creatieve methodieken ga ik met je kind aan de slag. Deze taal van spel en verbeelding maakt het voor kinderen makkelijker om te tonen hoe ze zich vanbinnen voelen. Op die manier verkennen we emoties en hoe we deze kunnen verwerken, een plaats geven, veerkracht terugvinden enz. Naast de individuele sessies met het kind gaan er ook gesprekken met de ouders (of eventuele andere opvoedingsfiguren) door en vormen we samen een team.

Diploma’s

 • Bachelor Sociaal Werk (2007)
 • “De Schemapopjes” van Annie Nuyts aan Leren Over Leven vzw (2021)
 • “NLP Practitioner Coach” van Sluis NLP Instituut (2022)
 • “Speltherapie driedaagse” van Ine De Deken via AIHP (2023)
 • “Integratieve kinder- en jeugdtherapie” aan de AIHP (2023)

Gevolgde vormingen

 • Basisopleiding Signs of Safety
 • Introductie systeemdenken
 • Basisopleiding oplossingsgerichte therapie
 • Geweldloze communicatie
 • Vormingsdag suïcide preventie werking
 • Introductie Autisme Spectrum Stoornis
 • Introductie traumatherapie
...
Lise foto

Lise Van Ammel

! Opnamestop omwille van zwangerschapsverlof !

Mijn naam is Lise Van Ammel en in 2014 ben ik afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie. Vooraleer ik me wilde settelen als zelfstandig kinderpsychologe vond ik het belangrijk om voeling te krijgen met kinderen, jongeren en hun context. Die ervaringen heb ik opgedaan binnen de bijzondere jeugdzorg waarbij de focus ligt op opvoedings-ondersteuning, echtscheidingssituaties en nieuw-samengestelde gezinnen.

Al vanaf het begin ging mijn voorkeur uit naar het begeleiden en helpen van kinderen en jongeren. Zij tonen ons vaak op heel diverse manieren dat er vanbinnen iets niet goed voelt. Dit kan o.a. door het stellen van opstandig gedrag, het vragen van negatieve aandacht maar ook angsten, slaapproblemen, eetproblemen, depressieve gevoelens,… kunnen hiervan een uiting zijn.

Samen met het kind ga ik op zoek naar alternatieve oplossingen in het omgaan met hun emoties en zoeken we woorden om hun emotioneel onbehagen tot uiting te brengen. We doen dit a.h.v. speelse methodieken, verhalen, …

Aangezien kinderen de grootste tijd in hun context doorbrengen en jullie, als ouder, expert van jullie kind zijn, vind ik het ook belangrijk om met de ouders een goede samenwerking aan te gaan. Ik luister dus graag naar uw vragen en u kan dan ook de vraag stellen naar gezinsbegeleiding of opvoedingsondersteuning.

Tijdens het werken door tracht ik ook zoveel mogelijk opleidingen en vormingen te volgen om mijn kennis en handelen steeds onder de loep te nemen, uit te breiden en te verfijnen. Zo heb ik al een basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren achter de rug, alsook een tiendaagse vorming Ontwikkelingsgerichte Kindertherapie. In de nabije toekomst staat ook een vijfdaagse vorming speltherapie op het programma.

Diploma's

 • Master in de Klinische Psychologie (2014)
 • Specifieke lerarenopleiding Psychologie (2015)
 • Basisopleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (2017)
 • Rots en Water (2017)
 • Tiendaagse Ontwikkelingsgerichte Kindertherapie (2020)
 • vijfdaagse vorming speltherapie (2020)