Onze visie

Wat vinden wij belangrijk?

Elke cliënt en zijn hulpvraag is voor ons uniek. We volgen steeds het tempo van de cliënt. We gaan samen op zoek naar de begeleiding/aanpak die het beste bij u en uw hulpvraag past.

We stellen groei- en krachtgericht werken voorop: u komt met een bepaalde zorg of probleem die we samen uitgebreid verkennen. We staan echter niet enkel stil bij de zaken die niet meer lukken maar zoeken vooral ook naar de succeservaringen waarin het wél lukt. We zoeken samen naar de positieve elementen en trachten aan de hand hiervan samen tot een oplossing te komen.

We werken binnen een ontwikkelingsgericht denkkader: kinderen, jongeren en volwassenen groeien en ontwikkelen hun hele leven lang. Tijdens dit ontwikkelingsproces komen ze voor heel wat uitdagingen te staan. Bij moeilijkere uitdagingen hebben ze soms een beetje extra hulp nodig. We zoeken samen hoe het kind/jongere/(jong)volwassene/koppel opnieuw verder vooruit kan en verdere uitdagingen kan aanpakken. Indien uw kind is aangemeld gaan we hierbij ook op zoek hoe u, als zorgfiguur, het kind/jongere hierin het beste kan ondersteunen. We zoeken samen mee naar bestaande en nieuwe krachtbronnen om zelf terug vooruit/verder te gaan.