Werkwijze en tarieven

Werkwijze

U kan zowel telefonisch als via mail een aanmelding doen voor een eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek proberen we zicht te krijgen op de vragen en verwachtingen van de cliënt. We luisteren naar uw vragen, zorgen, krachten, en geven zelf ook uitleg over onze werkwijze en een aantal praktische zaken.

Op het einde van dit gesprek bespreken we wat de mogelijke aanpak en behandeling is, die het best aansluit bij uw hulpvragen. We kunnen verschillende mogelijkheden bespreken.

Bij kinderen en jongeren volgt na het eerste gesprek een belevingsonderzoek. Dit omvat een 2 à 4-tal sessies waarin we ons een beeld vormen van het emotionele en het relationele functioneren van uw kind, evenals de belevingen van uw kind door middel van creatieve methoden.

Eenmaal de begeleiding opstart, komt de cliënt wekelijks of tweewekelijks langs, gedurende 50 minuten. Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag wordt er gekozen voor speltherapie, lichaamsgerichte therapie of gesprekstherapie (zoals met u vooraf besproken in het eerste gesprek).

Eenmaal we allemaal merken dat het beduidend beter gaat, ronden we af. Dit doen we in twee laatste sessies. De eerste sessie overlopen we met de cliënt nog eens alles om zeker te zijn dat afronden voor iedereen goed voelt. We werken ook alles af en kijken we of we nog enkele tips of handvaten kunnen meegeven. De laatste keer is het feest, omdat er zo goed en hard gewerkt is. Er wordt dan samen een ‘afscheidscadeau’ gemaakt dat een plekje krijgt in de praktijk of dat kan meegenomen worden naar huis als ‘souvenir’.

Tarieven

Psychologen:

Kinderen en jongeren

Volwassenen

Een deel van het bedrag wordt terugbetaald door uw mutualiteit. U kan hierover informatie inwinnen bij ons of bij uw mutualiteit zelf.

Kinder- en jeugdtherapeut:

Kinderen en jongeren

Wij vragen om gemaakte afspraken na te komen en tijdig te verwittigen indien u toch verhinderd bent (24u op voorhand). Indien er niet tijdig geannuleerd wordt, zullen wij de afspraak toch moeten aanrekenen. Wij houden immers tijd in onze agenda vrij en kunnen geen andere cliënten meer inplannen bij laattijdig annuleren.